Kuruluş

TÜRK OCAKLARI

ESKİŞEHİR ŞUBESİ
( Yeni Dönem- 12 Ocak 1988 )

Belge I

Yeni dönemde aktif olarak faaliyete geçme ve şubeler açma kararı alan Türk Ocakları Genel Merkezinin Eskişehir Şubesi, Dr. Yılmaz NEVRUZ başkanlığında (Belge I) müteşebbis heyetin talebinin kabul edilmesi üzerine, resmî olarak 12 Ocak 1988 tarihinde kuruldu. (Belge II)

Belge II
Belge III

12 Ocak 1988 tarihinde kurulan Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, 2 Nisan 1988 Cumartesi günü Tülomsaş Düğün Salonunda 2 bin civarında bir topluluğun ve o zamanki Milli Eğitim Bakanı Hasan Celâl GÜZEL (Belge III) Beyefendinin iştirakleriyle; Genel Merkez Yöneticileri, şehrin bütün ileri gelenleri ve siyasi temsilcilerinin hazır bulundukları coşkulu bir törenle faaliyetlerine başladı.

O zamanlar bütün şubelerin açılışlarında en yaşlı Türk Ocaklının konuşma yapması gelenek haline getirilmişti. Eskişehir Şubesinin açılışında da o zamanki en yaşlı Ocaklı aynı zamanda 3 Mayıs 44 çilekeşlerinden Dr. Fethi TEVETOĞLU (Belge IV) büyüğümüz çok veciz ve etkili bir konuşma yaptı.

Belge IV

Takiben Umumi Merkez Heyetinden Başkanvekili Doç. Dr. Celâl ER, Sadi SOMUNCUOĞLU, Acar OKAN ve açılışta bulunan Prof.Dr. Necmettin HACIEMİNOĞLU konuşmalar yaptılar.

Bu konuşmaları takiben Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanımız Hasan Celâl GÜZEL Bey çok coşkulu ve derinlikli bir konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Ali ÇOŞKUN Bey’in yaptığı veciz konuşmadan sonra Şube Başkanı Dr. Yılmaz NEVRUZ’un yaptığı teşekkür konuşması ile açılış töreni tamamlandı ve yemeğe geçildi. 30 sene boyunca İstasyon Caddesi, Üstün İşhanı 36 numarada faaliyette bulunan Ocağımız 2017 Nisan ayından itibaren Odunpazarı Dede Mah. Sivrioğlu Sokağı numara 2’de faaliyetlerine devam etmektedir.

Gayesi; “Milli kültürün, ahlâk ve fikir hayatının geliştirilmesi, millî birliğin kuvvetlendirilmesi, toplum yapısının sağlamlaştırılması, Türklüğün yüceltilmesi ve Türk milliyetçiliğini millî ülkü haline getirmek olan” Ocağımız faaliyete başladığı 1988 yılından bugüne kadar bu gayeyi tahakkuk ettirme istikametinde;

Perşembe Sohbetleri: 1988’den bu yana 1 Ekim-31 Mayıs tarihleri arasında her Perşembe akşamı saat 20:00’de Türkiye, Türk Dünyası, Türk Kültürü, ilahiyat, edebiyat, eğitim, sosyoloji, siyaset, çevre sorunları, lider kişilikler gibi konularda alanın tanınmış kişilerince verilen konferanslardan oluşmaktadır.

Ramazan Konferansları: Ramazan ayının her Pazar günü alanının uzman öğretim üyeleri tarafından “Dinin doğru anlaşılması” istikametinde verilen dinî temalı konferanslardan oluşmaktadır.

Konak Sohbetleri: Ekim-Mayıs ayları arasında konağımızda hafta sonları gerçekleştirilen gündeme ve güncel problemlere yönelik konuşma programlarıdır.

Divan Sohbetleri: İki ayda bir gündeme dair değerlendirmelerin yapıldığı, akşam yemeklerinin yendiği Eskişehir’in en nezih kuruluşlarından biri olan Divan Otel’de yapılan programlardır.

İftar Programları ve Ramazan Yardımları: Ramazan ayı içerisinde umuma açık ve bedelsiz olarak konağımızın giriş katı ve bahçesinde tertip edilen, ikram giderlerinin hayırsever vatandaşların yaptıkları bağışlarla karşılandığı iftar yemekleri ikramıdır. Ayrıca hayırseverlerin katkılarıyla Ramazan Ayı münasebetiyle şehrimizdeki garip gurebaya ve Türkmen Muhacirlere gıda ve giyecek yardımları yapılmaktadır.

Milli Mefkûre Mektebi: Ocağımızın esas faaliyetidir. Mektebin gayesi; kendi kültür ve değerlerine sahip, şahsiyetli, geleceğimizin teminatı olan nesiller yetiştirmektir.

Üniversitelerimizin muhtelif bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımı ile başlangıç, gelişme ve ihtisas sınıflarından müteşekkil Ekim-Aralık, Şubat-Mayıs ayları arasında her Cumartesi belirli bir ders programı çerçevesinde sürdürülen Türk Ocağı Akademisidir.

Derslere devam zorunlu olup, ihtisas sınıfı sonunda talebelerimiz ilgi alanlarında tez hazırlamaktadırlar.

Gençlik Kurultayı: Millî Mefkûre Mektebinin eğitim yılı sonunda, 3 Mayıs’a atfen gençlik kurultayları yapagelmekteyiz. Bu kurultaylara eğitimlerini başarıyla tamamlayan ihtisas sınıfı öğrencilerimiz danışmanları nezaretinde hazırladıkları tebliğleriyle ve Türkiye’nin muhtelif yerlerinden katılan öğrencilerimiz bildirileriyle iştirak etmektedirler. Kurultayda birinci, ikinci gün tebliğler sunulmakta üçüncü gün yılsonu mesiresi yapılmaktadır.

Gençlik Sohbetleri: Ekim-Aralık, Şubat-Mayıs ayları arasında her hafta Ocağımızın bir gencinin ilgi alanına göre hazırlandığı bir konuyu arkadaşlarına sunduğu programdır.

Türk Ocağı Kitap-Kahve: Ocaklı gençlerimizin belirledikleri kitapları gruplar halinde okuyarak alan uzmanı bir akademisyen danışmanlığında tartıştıkları faaliyettir. Bu faaliyetin daha da genişletilmesi istikametinde; Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle konağımızın giriş katı ve bahçesinin zikredilen gayeye uygun bir şekilde tanzim edilmesiyle, gençlerimizin çok daha rahat bir ortam içerinde oturup kalkabilecekleri, dinlenebilecekleri ve okuyup düşünebilecekleri nezih bir yer haline getirilmesi planlanmıştır.

Millî Kültür Yarışmaları: Ortaokullar arası Millî Kültür Yarışması, Ocağımızın kurulduğu yıldan itibaren ortaokul öğrencilerini kültür ve değerlerimizle buluşturmak üzere yapageldiğimiz ödüllü yarışmalardır. Yarışmanın sonunda yarışmaya katılan bütün öğrencilere ve dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edilmektedir.

Şiir Okuma Günleri: Gençlerimizi kendi kültür ve değerleriyle buluşturmak üzere lise öğrencileri tarafından yapılan şiir okuma günleridir. Bu günlerin sonunda da şiir okuyan gençlerimize çeşitli hediyeler takdim edilmektedir.

Ücretsiz Kurslar: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak bir programla ve ücretsiz olarak yıl içerisinde iki dönem halinde Arapça, İngilizce, Rusça, Osmanlı Türkçesi, ALES, KPSS, Bağlama, Okçuluk, Türk Sanatları (Hat-Tezhip) ile ilgili Ocak binamızda verilen ve katılımcıların eğitimlerini tamamladıklarında MEB onaylı sertifika aldıkları kurslardır.

Burs Desteği: Milli Mefkûre Mektebine kayıtlı üniversite öğrencilerimizin burs ihtiyaçlarına, hamiyetperver insanların katkıları ile verdiğimiz karşılıksız destektir.

Türk Dünyası Faaliyetleri: Sovyetlerin dağılmasından sonra yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklardan devletimiz tarafından okutulmak üzere şehrimize getirilen öğrencilerimizin bütün meseleleriyle yakından ilgilenilmekte, onların Türkiye’ye intibak etmeleri ve burada sıkıntı çekmemeleri için her türlü destek sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca, Irak’ta 2002’den itibaren meydana gelen yıkıcı faaliyetlerin sonucu ülkemize/şehrimize muhacir olarak gelen 1000 civarında Irak/Telaferli ailenin mağdur olmamaları için 2013 yılından bu tarafa her türlü maddi ve manevi destek sağlanmaktadır. Keza 1980’den itibaren korkunç bir kargaşa içerisinde olan Afganistan’dan ülkemize/şehrimize sığınan 800 civarında Özbek ve Türkmen ailenin her türlü sıkıntı, dert ve ihtiyaçları dostlarımızın katkılarıyla ocağımız tarafından giderilmeye çalışılmaktadır.

Bunların dışında Türk Dünyasının muhtelif yerlerinde kurban kesme ve yardım faaliyetleri yürütülmektedir.

Ocağımız açılış gününe ait 2-3 Nisan 1988 tarihli mahalli gazeteler