MMM Başlangıç Sınıfı

 • TÜRK OCAĞI MİLLÎ MEFKÛRE MEKTEBİ YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETIM YILINA BAŞLADI
  Ocağımızın nesil yetiştirmek gayesi ile 2 yıllık bir müfredat dahilinde verdiği akademik eğitim/öğretim faaliyeti Millî Mefkûre Mektebi’nin yeni dönemi; (Türk Ocağı Akademisi) 6 Kasım 2021 Cumartesi günü, şube başkanımız hocamız […]
 • Endüstri 4.0, Yeni Teknolojiler ve Gelecek; Sosyal Hayata ve İş Dünyasına Yansımalar
  25 Mayıs 2021 Salı Saat 20:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, Yüksek Mühendis Gürcan BANGER hocamız tarafından “Endüstri 4.0, Yeni Teknolojiler ve Gelecek; Sosyal Hayata ve İş Dünyasına Yansımaları” konulu […]
 • Siyasî Söylemler – 2
  18 Mayıs 2021 Salı Saat 20:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, Sakarya Ü. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Köksal ŞAHİN hocamız tarafından “Siyasî Söylemler – 2” konulu ders ZOOM ortamından aşağıda […]
 • Dil, Aidiyet ve Kimlik
  HERKESE AÇIK olarak: Millî Mefkûre Mektebimizin ( Türk Ocak’ları Akademisi) dersleri ZOOM üzerinden herkese açık olarak çevrimiçi devam ediyor. 4 Mayıs 2021 Salı Saat 21:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, […]
 • İslam Düşüncesinde İnsan ve Erdem
  Millî Mefkûre Mektebimizin ( Türk Ocak’ları Akademisi) dersleri ZOOM üzerinden herkese açık olarak çevrimiçi devam ediyor. 27 Nisan 2021 Salı Saat 21:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, Ankara Üni. Öğr.Üyesi […]