MMM Başlangıç Sınıfı

 • Millî Mefkûre Mektebi Başlıyor!
  Millî Mefkûre Mektebimiz (MMM) yarın 2022-2023 Eğitim-öğretim yılına başlıyor. Her sene Eskişehir’de okumakta olan öğrencilerden ön kayıt ile alınan 50 öğrenci ile eğitime başlayan MMM eğitimi hafta sonlarında 2 yıl […]
 • Millî Mefkûre Mektebi Bahar Dönemine Başladı
  Millî Mefkûre Mektebi Bahar Dönemine kahvaltıyla başladı. Kahvaltıyı takiben Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL’ın bahar dönemine dair yaptığı açılış konuşmasından sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol […]
 • Endüstri 4.0, Yeni Teknolojiler ve Gelecek; Sosyal Hayata ve İş Dünyasına Yansımalar
  25 Mayıs 2021 Salı Saat 20:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, Yüksek Mühendis Gürcan BANGER hocamız tarafından “Endüstri 4.0, Yeni Teknolojiler ve Gelecek; Sosyal Hayata ve İş Dünyasına Yansımaları” konulu […]
 • Siyasî Söylemler – 2
  18 Mayıs 2021 Salı Saat 20:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, Sakarya Ü. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Köksal ŞAHİN hocamız tarafından “Siyasî Söylemler – 2” konulu ders ZOOM ortamından aşağıda […]
 • Dil, Aidiyet ve Kimlik
  HERKESE AÇIK olarak: Millî Mefkûre Mektebimizin ( Türk Ocak’ları Akademisi) dersleri ZOOM üzerinden herkese açık olarak çevrimiçi devam ediyor. 4 Mayıs 2021 Salı Saat 21:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, […]