MMM Başlangıç Sınıfı

 • Millî Mefkûre Mektebi Bahar Dönemine Başladı
  Millî Mefkûre Mektebi Bahar Dönemine kahvaltıyla başladı. Kahvaltıyı takiben Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL’ın bahar dönemine dair yaptığı açılış konuşmasından sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol […]
 • Endüstri 4.0, Yeni Teknolojiler ve Gelecek; Sosyal Hayata ve İş Dünyasına Yansımalar
  25 Mayıs 2021 Salı Saat 20:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, Yüksek Mühendis Gürcan BANGER hocamız tarafından “Endüstri 4.0, Yeni Teknolojiler ve Gelecek; Sosyal Hayata ve İş Dünyasına Yansımaları” konulu […]
 • Siyasî Söylemler – 2
  18 Mayıs 2021 Salı Saat 20:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, Sakarya Ü. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Köksal ŞAHİN hocamız tarafından “Siyasî Söylemler – 2” konulu ders ZOOM ortamından aşağıda […]
 • Dil, Aidiyet ve Kimlik
  HERKESE AÇIK olarak: Millî Mefkûre Mektebimizin ( Türk Ocak’ları Akademisi) dersleri ZOOM üzerinden herkese açık olarak çevrimiçi devam ediyor. 4 Mayıs 2021 Salı Saat 21:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, […]
 • İslam Düşüncesinde İnsan ve Erdem
  Millî Mefkûre Mektebimizin ( Türk Ocak’ları Akademisi) dersleri ZOOM üzerinden herkese açık olarak çevrimiçi devam ediyor. 27 Nisan 2021 Salı Saat 21:00’de Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, Ankara Üni. Öğr.Üyesi […]