Millî Mefkûre Mektebi (MMM) bu hafta Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömerül Faruk BÖLÜKBAŞI “Osmanlı Çağdaşlaşması”, ESOGÜ İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Günnur AYDOĞDU ise “İslam Öncesi Türk Sanatı” konularında seminer vermişlerdir.