Millî Mefkûre Mektebi (MMM) bu hafta Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Meriç DÜZBAŞ “Türk Musikisi Hakkında Düşünceler” konusunda seminer vermiştir.