Millî Mefkûre Mektebi (MMM) bu hafta, 29 Mayıs Üniversitesi Dr. Öğrencisi Murat Şamil ŞEN  “Çağdaş Felsefî Düşünce” konulu seminer vermiştir.