Millî Mefkûre Mektebi (MMM) bu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent BAYRAKTAR “Felsefî Düşünce”, Prof. Dr. Mehmet TOPAL ise “Modernleşme Öncesi Avrupa’nın Genel Vaziyeti” konularında seminer vermişlerdir.