Millî Mefkûre Mektebi (MMM) bu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet TOPAL “Osmanlı’nın Kuruluşu ve Kuruluşa Dair Düşünceler” konusunda seminer vermiştir.