Millî Mefkûre Mektebi (MMM) bu hafta Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma AÇIK “Türk Edebiyatı’nın Abidevi Yazılı Eserleri” konusunda seminer vermiştir.