Hars Heyeti

Prof.Dr. Rafet ASLANTAŞ

Şubemizin 17. Olağan Genel Kurulu sonrası tüzüğümüzün 32. maddesi d bendine istinaden ESOGÜ, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Rafet ASLANTAŞ Bey başkanlığında Hars Heyeti teşekkül ettirilmiştir.

HEYET ÜYELERİ

Bülent GÜNSOYProf.Dr., A.Ü. Öğr. Üyesi
Ertuğrul KARAŞ Dr. Öğr. Üyesi. ESOGÜ Ziraat Fak.
Hilmi ÖZDENProf. Dr., ESOGÜ Tıp Fak. Öğr. Üyesi
Muzaffer DOĞANProf. Dr., A.Ü. Edebiyat Fak. Öğr. Üyesi
Muzaffer METİNTAŞ Prof. Dr., ESOGÜ Tıp Fak. Öğr. Üyesi
Süleyman AKINCI(E)Öğretmen
Zafer Asım KAPLANCIKLI Prof. Dr., A.Ü. Eczacılık Fak. Öğr. Üyesi
Zevri BİNGÜLÖğretmen, İdareci