Kategori: Anma Günleri

Cevher Dudayev

CEVHER DUDAYEV Stalin canisi tarafından bütün Çeçen-İnguşlar İle birlikte 23 Şubat 1944’de Sibirya’ya sürgüne gönderilirken henüz annesinin kucağında 15 günlük…

Mareşal Fevzi ÇAKMAK

Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Erkân-ı Harbiye reisi, İstiklal Harbi’nin büyük kahramanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki Mareşalinden birisi, Türk Ocakları’nın Hars Heyeti…