Modern Türk Tarihciliğinin ve edebiyat tarihciliğinin kurucusu, siyaset ve devlet adamı; Türk Ocaklarının Hars Heyeti Başkanlarından ve Osman Turan, Halil İnalcık, Abdulbâki Gölpınarlı, Atsız, Pertev Naili Boratav, Orhan Şaik Gökyay, Mehmet Altay Köymen, Fevziye Abdullah Tansel ‘in…..hocaların hocası Ordinaryüs Profesör Doktor, alim Fuat Köprülü’yü vuslatının sene-i devriyesinde rahmetle, şükranla yâd ediyoruz.