RAHMETLE, MİNNETLE

Daha çok yazdığı tarihi romanlarıyla bilinen; Kilit, Anahtahtar, Kapı, Konak…. tarihi roman serisinin yazarı, güzel insan Mustafa Necati Sepetçioğlu’nu vuslatının yıldönümünde rahmetle yâd ediyoruz.

Merhum Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kilit romanını bitirince utana sıkıla götürüp okuyup düşüncesini bildirmesi için Atsız Bey’e verir. Atsız Bey o gece kitabı okur ve ertesi gün Sepetçioğlu’ya getirir ve “Benden sonra tarihi romancılığımızı sen sürdüreceksin.”der.

Atsız’dan böyle bir sözü duyan Sepetçioğlu çok ama çok sevinir ve Malazgirt’ten itibaren Anadolu’yu Vatan yapışımızı Dede Korkut üslubuyla; Kilit’ten sonra Anahtar, Kapı, Konak, Çatı, Üçler Yediler Kırklar, Bu Atlı Geçide Gider, Geçitteki Ülke, daha sonra Çanakkale üçlemesi Geldiler, Gördüler, Gittiler…serisiyle romanlaştırır”