Dünya’da ilk kurulan Türk Cumhuriyeti: GARBİ TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ. Bulgaristan tarafından işgal edilen Edirne ve Üç vilayet; Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç’tan ibaret Batı Trakya toprakları Kuşçubaşı Eşref Başkanlığında 116 Teşkilat-ı Mahsusa gönüllüsü tarafından kurtarılmış ve Bayrağı, pulu, pasaportu ve Millî Marşı, ordusu, başşehri Gümülcine olan tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti Daha sonra kendisinden beklenilen şeyi yapamadığı için Kut-ül Amare’de intihar eden aynı zamanda millî Marşında yazarı olan Süleyman Askeri beyin Başkanlığında 31 Ağustos 1913’te kurulmuş ve takriben iki ay ömürlü olmuştur. Kuşçubaşı Eşref’i, Süleyman Askeri beyi, Müderris Salih hocayı ve diğerlerini rahmet ve minnetle yad ediyoruz.Aziz ruhları şâd olsun.