“ŞEHİD-İ MİLLΔ BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI KEMÂLETTIN BEYE RAHMETLE, ŞÜKRANLA

“Sevgili vatandaşlarım! Ben birTürk memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim. Vazîfemi yaptığı-ma vicdânım emindir. Sizlere yemin ederim ki, ben mâsumum! Sonsözüm bugün de budur, yarın da budur. Ecnebî devletlere yaran-mak için beni asıyorlar. Eğer adâlet buna diyorlarsa kahrolsun böyle adâlet!..”

“Nemrut Mustafa”nın başkanlığındaki düzmece mahkemece idam ettirilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemâlettin beyi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz.