159 sene önce bugün Kafkasya Soy kırımı düğümlenmişti. Kafkasya halklarının Rus Çarlığına karşı Şeyh Şamil’in liderliğinde yıllardır bir avuç insanla devam ettirdiği destansı, kahramanca mücadeleden sonra teslim olmak mecburiyetinde kalmasından sonra Rus Çarlığı adeta Kafkasya’da bir tane müslüman bırakmamak üzere etnik temizlik başlattı, İnsanları sürdü , katletti.Bu acı olaydan ders çıkarılarak; inanç, millî his ve değer bilincinin yerleşmesi için çalışılması, çekilen bu acıların unutulmaması ve bir daha yaşanmaması için güçlü ve uyanık olunması gereği akıldan çıkarılmamalıdır. Unutulmasın ki! Başlarına gelenleri bilmeyenlere, yarınlara taşıyamayanlara tarih yaşama hakkı vermiyor!159’uncu yıl dönümünde Büyük Kafkas Sürgününde hayatlarını kaybedenleri başta Şeyh Şamil olmak üzere rahmetle anıyor, bu katliamı, bu soykırımı yapanları nefretle takbih ediyoruz.UNUTMA! UNUTTURMA! VE AFFETME !!!