100 sene önce bu gün Ermeni çeteleri tarafından Tiflis’te şehit edilen önce orada defnedilip sonra nâşı Erzurum’a getirilip defnedilen İttihat Terakki Cemiyeti kurucularından ve Osmanlı Bahriye Nazırı Şehit Cemâl paşayı rahmetle yâd ediyoruz.