Başlıca gayesi doğru düşünmek, kendisinden önce söylenmiş hakikatları bir daha yoklamak, düşünce planında insanlığın yaşadığı macerayı bütünüyle kucaklamağa çalışmak, iki asırdır karşılaştığımız meseleleri tespite çalışmak, bu sıkıntı ve acılara çareler göstermek, Türklüğe ve insanlığa düşünce yoluyla hizmet etmek olan; “münzevi muzdarip”, fikir mücahidi Cemil Meriç’i rahmet ve dua niyazıyla yâd ediyoruz.

#CemilMeriç