AZİZ RUHU ŞAD OLSUN“…Belh-i Cevan vilayetinin Çegan nam mahallinde, miladi 4 Ağustos 1922 (…) Kurban Bayramının ikinci Cuma günü, gündüz öğle vaktine karib bir zamanda hun-i pâkini mahal-i mezkûr toprakları üstüne akıta akıta kahramanane ve merdane bir surette rütbe-i şehâdete nail olmuştur…”(mühür ve imza)Turan İhtilal Ordusu Türkistan Cephesi Komutanı ve Emir-i Leşker-i İslam-ı Buhara Enver Paşa’nın Naibi Miralay Ali Rıza(N. Kösoğlu, Şehit Enver Paşa, s. 631)