Sarıkamış’ın, Çanakkale’nin, Kut’ül Amare’nin; Erkan-ı Harbiye Reisi ve Harbiye Nazırı Şehit Enver Paşa’yı şehadetinin sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.
#enverpaşa