Türk Ocakları İle bütünleşmiş; 34 yıl boyunca Umumî Reisi, yazar, edip, “Millî Hatip”, Maarif Nazırı; Meclis-i Mebusan’ın kapanış oturumunda “Millî Misak” kararlarını okuyan, İstiklâl Marşının yazılmasına vesile olan ve TBMM’de ilk okuyan; efsanevi Genel Başkanımız Hamdullah Suphi Tanrıöver beyi Hakk’a yürüyüşünün 58. Yılında rahmetle, minnetle yâd ediyoruz.