Türk Ocaklarının abidevî Umumî reis’i, “Millî Hatip”, Bükreş Büyükelçiliği esnasında adeta unutulmuş olan “Gagauz Türklerinin” varlığından haberdar olmamızı sağlayan, Atatürk’ün kabinesinin “Maarif Nazırı” Hamdullah Suphi Tanrıöver beyi vefatının sene-i devriyesinde rahmet, şükran ve dua niyazıyla yâd ediyoruz.