İki cani 83 yıl önce Dünyayı kana boğdu. 40 milyon insanın ölümüne yol açtı. Hitler canisini çok iyi biliyoruz, özellikle yahudi güdümündeki basın ve propoganda unsurları onu hiç unutturmuyorlar. Hâlbuki Stalin canisi aynı zamanda Türk Dünyasındaki en büyük sürgün ve katliamları yaptı! Ayrıca Sovyet Ordusunda cephede ölenlerin %40’ı da Türk idi. Ama halâ bile Türkiye’de bir siyasi parti başkanı başta olmak üzere Stalinperestler ve onu özleyenler var!İnsanlığın başına yeni canilerin geçmemesi ümit ve temennisiyle.