Kendi büyük, yetiştirdikleri de büyük. Şu altın zincire bir bakın; Osman Turan, Abdulbaki Gölpınarlı, Pertev Naili Boratav, Atsız, Orhan Şaik Gökyay, Fevziye Abdullah Tansel ve Halil İnalcık Yattığı yer nur olsun.