Bir âlim düşünün kendi büyük, talebeleri de eh şöyle böyle kendisi kadar büyük! Adeta bir “Altın Silsile”

Osman Turan, Abdulbaki Gölpınarlı, Fevziye Abdullah Tansel, Pertev Naili, Orhan Şaik Gökyay, Atsız, Halil İnalcık ve diğerleri. Bir bakıma Türkiye Hoca Ahmet Yeseviyi onun yirmili yaşlarda yazdığı ve hâlâ aşılamamış olan “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” kitabından öğrendi. Bu deha bir de siyasete bulaşmasaydı kim bilir daha neler yapardı!

Vefat yıl dönümünde büyük Köprülü’yü rahmet niyazıyla yâd ediyoruz.