Gönüller şâd oldu, İlkbahar geldi,

Nevruz Bayramı’na eriştik ya Hu

Çemenzâr şevk ile nura bezendi,

Nevruz Bayramı’na eriştik ya Hu

“Bektaşi Deyişi”

Türklük Aleminin en büyük “Millî Bayramı”, Nevruz Bayramı bugün.

Tongallar yakılsın, papaklar asılsın, semeniler, honçalar hazırlansın; Sümelekler, Köjeler pişirilsin; evler, sokaklar temizlensin, Yumurtalar tokuşturulsun; küsler barışsın, Dedem Korkut boy boylasın, soy soylasın, dualar etsin Nevruz Bayramı bugün. Kutlu olsun.