Bütün dünyada kabul gören, Avrupa’nın önemli birçok üniversitesinde vazife yapan; ne var ki biz de 27 Mayıs darbesini yapanlar tarafından 147’lere dahil edilerek üniversiteden uzaklaştırılan, Cumhurbaşkanlığına aday olmak için tren ile İstanbul’dan Ankara’ya geldiğinde darbeci başı Fahri Özdilek tarafından Ankara Gar’ında karşılanıp “can güvenliğinizi garanti edemeyiz” göz dağı ile cumhurbaşkanlığına müracaat ettirmeyip aynı trenle İstanbul’a gönderilen; bir çok nesli etkileyen “ Gençlerle Başbaşa” eseri başta olmak üzere hukuk ve adalet sisteminin baş ucu bir çok eserin yazarı büyük hukuk alimi, anayasa hocası; siyaset ve devlet adamı Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgili vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz.