Büyük romancı ve mütefekkirimizi vefat yıl dönümünde rahmetle yâd ediyoruz.