Onunla birlikte Türk Tarihçiliği ayrı bir mana ve mahiyet kazandı. Rahmetle ve minnetle yâd ediyoruz.