Sevk ve İskan Kanunu(Tehcir) çıkarılmasaydı; Emperyalizm muhtemel bugün de iç müttefikleriyle bu toprakları karıştırmaya ve günümüzde örneklerini görmeye devam ettiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyetinin başına “çorap örmeye” devam edecekti. Sevk ve İskân Kanunu’nu çıkaran İttihat ve Terakki yönetimini başta Talat ve Enver paşa olmak üzere Dünyanın dört bir tarafında Ermeni çetelerinin kurşunlarıyla şehit edilenleri rahmet minnet ve şükranla yâd ediyoruz.