Bütün dünyanın ve güya kendilerini korumakla görevli barış gücünün gözleri önünde Sırp canileri tarafından katledilen Boşnak Müslümanları rahmetle yâd ediyor, katliamcıları lanetliyoruz.