İttihat Terakki’nin genç ruhları nasıl ateşlediğini, İstiklâl Harbini başaran kadroları nasıl yetiştirdiğini anlamayanların zihin dünyalarında başka şeyler var! Bunu dahi anlamayanlar Talat Paşanın, Cemâl Paşanın, Bahaeddin Şakir’in ve Sait Halim Paşanın Vatan topraklarının dışında ermeni teröristler tarafından niçin şehit edildiklerini de anlamayacak akıl tutulmasına sahip olanlardır. Talat Paşanın Aziz ruhu şâd olsun.