Kırım Türklüğünün, Türklük aleminin büyük alimi, edebiyatçı, dil bilimci ve şairi. Stalin canisi Tıpkı Hüseyin Cavid, Ahmet Cevat, Çolpan ve daha binlerce Türk Dünyası aydını gibi 37-38’lerde Yaptığı “Türk Kırımı” esnasında Çobanzade’yi de kayletti. Tıpkı onlar gibi O’nun da mezarı yok.
Rahmet niyazıyla yâd ediyoruz.
Aziz ruhu şâd olsun.