Muhakemetü’l –Lugateyn adlı Türkçenin büyük klasik eseri ile Türkçenin üstünlüğünü ve zenginliğini ortaya koyan âlim ve devlet adamı Ali Şîr Nevâî’yi vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz, aziz ruhu şâd olsun.