Adeta ömrünün kısacık olduğunu hissederek kısa ömründe yüzlerce makale ve başta; Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Türk Töresi, Türk Medeniyeti Tarihi ve Yeni Hayat olmak üzere kitap yazan; Türk Sosyolojisi ve Türkçülük’ün kurucusu; “Bunalımlı dönemler mefkûrenin yaratılış günleridir; millî felâketler kalpleri birleştirerek ortak bir kalp vücuda getirir. Mefkûre bu birleşmiş güçten doğar ve yeni kurumlar meydana getirir” diyen Gökalp’i rahmet, şükran ve minnetle yâd ediyoruz. Aziz ruhu şâd olsun.