1. YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİNİN
    DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde yer alan Millî Mefkûre Mektebi (Türk Ocağı Akademisi) akademik dönemleri sonunda yapılagelen Gençlik Kurultaylarının bu sene 8.si yapılacak. İçinde bulunduğumuz senenin yeni Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmasının 30. yılı olması münasebetiyle kurultay teması bu yönde belirledi. Geçtiğimiz sene (2020 yılında) salgın sebebiyle yapılamayan Gençlik Kurultayımız bu sene çevrimiçi olarak 28-29 Haziran günü yapılacak. 8 Oturum halinde devam edecek kurultayda, gerek ocak bünyesinde yetişen gençler gerekse yurdun dört bir yanından katılımcılar toplam 25 tebliğ ile kurultayımıza iştirak edecekler.

https://genclikkurultaylari.files.wordpress.com/2021/06/viii.-genclik-kurultayi-programi.pdf