Aydın Türk Ocağında 3 Mayıs Türkçülük Bayramı nedeni ile düzenlenen programa “Doğunun Başbuğu” olarak bilinen Yılma Durak katıldı. 3 Mayıs 2014 cumartesi günü saat: 14.00’da gençlere hitap eden Yılma Durak, “Türkçülük ve Türk Dünyası” konulu gençlik semineri  vermiştir. Daha sonra  saat:20.00’de Türk Ocağı mensuplarına yine “Türkçülük ve Türk Dünyası” konulu konferansı sunmuştur.

Bu programlarda Yılma Durak şu şekilde konuşmuştur:
“Bugün PKK ne ise dünün Hınçak ve Taşnak çetelerleri aynıdır. Bugün Türk Devleti adına “Ermeni Tehciri” ile ilgili üzüntüler dile getiriliyor. Bu tarihin saptırılmasıdır. Bugün bütün Ermenilerin kafasında büyük Ermenistan hayali vardır. Bugün PKK ile Hınçakçılar işbirliği yapıyorlar. Doğuda bir Kürt devleti kurulacak olursa bundan Ermenilerde pay almak istiyorlar. Kürdistan, İsrail-ABD tezgahında kurulmak isteniyor. İsrail 10 yıl sonrasında varlığını sürdürebilmek için Kürdistan’ı kurdurmak istiyor. Güneydoğu Türkiye’den koparılmaya çalışılıyor. Zayıf bir Kürdistan emperyalizmin oyuncağı olacaktır. Türkiye dünyanın en stratejik noktasındadır. Boğazlar, Rusların nefes borusudur.
Türk Milleti, Anadolu’da Allah tarafından görevlendirilmiş gibidir. Biz burada olmamış olsaydık burada çok Dünya savaşları çıkardı. Bugün Türkiye’nin problemi fikri seviyenin düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. Fikri seviyenin düşüklüğü devlet yönetimine toplum hayatına vs… yansımaktadır. Ülkücülüğümüzün temelinde, Türk Milletini bilimde, sanatta, kültürde vs…  her alanda dünyanın en ileri noktasına taşıma ideali yeralmaktadır. Allah, insanı kendi halifesi olarak yaratmıştır. Eğer tekamül etmiş iseniz her şeyi başarabilirsiniz. Bilgiden daha güçlü bir silah yoktur. Bilgiye ulaşmanın yolu ise okumaktır. Dünyadaki ilk bilgi, sorulan ilk doğru soruya verilen ilk doğru cevaptır.
12 Eylül 1980 öncesinde yaşanan olaylar sağ-sol mücadelesi değildir. Ülkücüler vatan savunması gerçekleştirmişlerdir. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasından sonra KGB arşivlerinde Türkiye’yi Sovyetlerin işgal planları ortaya çıkmıştır. Bugün bir Fransız komünisti, komünizmi fransızlaştırmış,millileştirmiştir. Bu Almanlar içinde böyledir. Ama Türkiye’de böyle olmamıştır. Türkiye’de komünistler Sovyetlere bağlıydılar. Türkiye, Sovyetlere bağlanmak istendi. Türkiye, Sovyetlerin uydusu olsaydı Sovyetler yıkılmazdı.
Bugün, İsrail ve ABD Anadolu coğrafyasını yeniden tanzim etmeye çalışıyor. 1980 öncesi mücadele kutsal vatan savunmasıdır. O mücadelede düşman belli idi. Ama bugünkü mücadele çok daha zordur. Önce kişi kendi nefsi ile sonra da bilinmeyen görülmeyen düşmanla mücadele etmek gerekiyor. Milletler arasında tek bir gerçek vardır. O da milletin menfaatidir. Avrupa bugün politikalarını Ermenistan ve İsrail üzerinden yürütmektedir. Ermeni Tehciri ile Başbakanın üzüntüsünü dile getirmesi, Türkiye’nin başına bela açacaktır.”