Türk Ocağında Türkistan pilavı ikramlı coşkulu kutlama

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞINDA BAYRAMLAŞMA

Eskişehir Türk Ocağı üyeleri, Ramazan Bayramının ikinci gününde, bayramlaşmak için, öğleden sonra Dernek Merkezinde toplandılar.

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr. Nedim ÜNAL, üyelere ve konuklara hitaben bir konuşma yaptı. ÜNAL, konuşmasında, çeşitli ülke ve dünya meselelerine temas etti.

Bütün dünyada yaşanan ekonomik sorunlara ve bu sorunların yol açtığı sosyal ve siyasi gelişmelere dikkat çeken ÜNAL, ülkemizin de bu sorunlardan etkilendiğini, bu sorunların sosyal yapımızda daha fazla tahribata yol açmaması için, enflasyon ve işsizlik gibi sorunlara kalıcı çözümler getirecek politikaların bir an önce tatbik edilmesinin büyük önem arzettiğini söyledi.

3 Mayıs 1944 olaylarına da değinen Prof. ÜNAL, yaklaşık 80 yıl önce, ülkemizde bir hukuk faciasının yaşandığını, ülkesini ve milletini çok sevmekten başka düşüncesi olmayan insanların, dış siyasi gelişmelerin de etkisiyle, suçlu ilan edildiğini ve aylarca zindanlarda tutulduğunu, ağır eziyetlere maruz bırakıldığını, ancak geç de olsa adaletin tecelli ettiğini ve serbest bırakıldıklarını, itibarlarının iade edildiğini belirttikten sonra, benzer hukuk garabetlerinin bundan sonra tekrarlanmaması konusundaki temennilerini  dile getirdi.

Sığınmacılar konusunda da görüşlerini açıklayan Prof.Dr. Nedim ÜNAL, Türk Milletinin, bütün tarihi boyunca darda kalan insanlara ve toplumlara kucak açtığını, bunu insani bir vazife kabul ettiğini, böyle davranmanın Türk Devlet geleneğinin ve Türk Kültürünün bir gereği olarak kabul edildiğini; Nitekim Suriye ve Afganistan gibi ülkelerdeki karışıklıklar sebebiyle ülkemize sığınan insanlara da yıllardan buyana kucak açıldığını; Ancak, sığınmacı konusunun, artık Türk Devletinin ve Türk Milletinin takatini aşan boyutlara ulaştığını; Bu sebeple, bundan sonra ülkemize düzensiz bir şekilde gelecek sığınmacılara karşı “önleyici” nitelikte önlemler alınması gerektiğini, halen ülkemizde bulunan sığınmacıların da, güvenliklerinin ve toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması gibi konuların güvence altına alınmasına çalışılmak kaydıyla, kendi ülkelerine dönmeleri için gereken tedbirlerin alınmasının uygun olacağını; Son zamanlarda, Devletin zirvesinden bu konularda yapılan açıklamaların Türk Milletinin yüreğine su serptiğini belirtti.

Rusya’nın tamamen haksız bir şekilde Ukrayna’yı işgal ettiğini, bu durumun asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nın bu konuda dengeli bir politika takip ettiğini, bu sağduyulu politikanın bundan sonra da sürdürülmesi gerektiğini; Türkiye’nin, Rusya’yı karşısına almamakla birlikte, uluslararası toplumla müştereken hareket ederek, Ukrayna’daki Rus işgalinin sonlandırılması için çalışmaya devam etmesinin uygun olacağını söyleyen Prof. Dr. ÜNAL, konuşmasının ilerleyen bölümlerinde, küresel ısınmadan, uluslararası göçe, küresel gelir dağılımdaki adaletsizlikten, Ukrayna Savaşı sonrasında belirginleşen “yeniden soğuk savaş ortamının oluşması” konusuna kadar, pek çok iç ve dış soruna dikkat çekti.

Prof. ÜNAL’ın konuşmasının ardından, konuklara geleneksel Türkistan pilavı ikramı yapıldı. Türk Ocaklılar, samimi bir ortamda yaptıkları sohbetin ardından, karşılıklı iyi dileklerde bulunarak, Ocak binasından ayrıldılar.

Eskişehir – 03.05.2022