Bursa Türk Ocağımızın Gençlik Kolları eski başkanı Mehmet Altıntaş’ın 21.yüzyılın Yeni Dinamikleri ve Milliyetçilik adlı konferansı vesilesiyle 14 Mart Cuma akşamı ocağımızda bulunduk.

Çağa uyacak bir milliyetçilik, çağa uyacak bir millet tanımlayabilirmiyiz sorusuyla başlayan sohbetimizin başlıkları ve içeriği oldukça dikkatleri çekmekle beraber bazı bölümleri şöyleydi: Postmodernizmin tanımı ve postmodernizmin siyasete neler getirdiği Postmodern dünyada ulus-devlet nasıl anlam bulabilir? Postmodernizm Türkiye’ye neler getirmiştir? Postmodernizmin Türkiye’ye neler getirdiği konusu şöyle açıklanmıştır: ‘’ Türkiye’de sistemden hoşnutsuzluk söz konusudur ve bu hoşnutsuzluk Kürtçü hareket, İslamcı hareket gibi sistemden mutlu olmayan insanların topluluklarını oluşturmuştur.’’ Mehmet Altıntaş bu konuyu biz parçalanmak yerine bir arada bulunmak istiyoruz diyerek noktalamıştır. Postmodernizmin ulus-devlet kavramına etkisi ise; ulus-devletler son bulamaz çünkü bir millete ait olma fikridir, insanın doğasında vardır. Son bulamayacağının bir başka nedeni ise küresel ticaret ve dünya varlıklarının paylaşılması açısından ulus-devletler yaşamaya mecburdur, ulus-devletler parçalanmayacaktır fakat bir dönüşüm geçirecektir sözleriyle açıklanmıştır. Mehmet Altıntaş’ın bu noktada ‘’Yeni Medeniyet Tasarımı’’ sözü dikkatleri çekmiştir. Yeni medeniyet tasarımı konusu biraz daha açılarak bunun dinler,devletler üstü olmasıgerektiği, birkaç devletin, dinin bir arada bulunduğugeniş bir üst çatı olabileceği şeklinde tanımlanmıştır.

Ardından dinleyicilereTürkiye kiminle hiper ulus olabilir ve bunun verdiği özgüvenle kime sahipleyici davranabilir.