ÜYE VE DOST ZİYARETLERİNE DEVAM:Faaliyetlerimizin durgun olduğu yaz döneminde yönetim kurulumuz Prof. Dr. Nedim Ünal başkanlığında üye ve dostlara ziyaretlere devam ediyor. Dün öncelikle Danışma Kurulu üyemiz; Eldem Ticaret Müesseselerinin kurucusu, Eskişehir/Sarıcakayalı, İbrahim Eldem ve Nihat Eldem’in ağabeyi, Aysel hanımın eşi; Tuğba ve Esra’nın babası; iş adamı, Eskişehir’in hemen bürün sosyal ve yardım faaliyetlerinin içerisinde, bir çoklarının kurucusu Ali Eldem beyi ziyarete gittik. Ali bey, son yıllarda Dünyaya, özellikle Türk Dünyası coğrafyasına yoğun kültür gezileri yapıyor. Bu gezilere ait intiba ve hatıralarla süslü hoş bir sohbet yapıldı. Keza Ali beyin Eskişehir’in geçmişine ait zengin bilgi ve tecrübeleri de sohbete konu edildi. Takiben Eskişehir’in tecrübeli eğitimcisi, Daha önceleri Fatih Anadolu ve Atayurt Lisesi müdürlükleriyle yakından tanıdığımız ve üç seneden bu tarafa da Atayurt Dersaneleri kurucu temsilciliği ve Müdürlüğü yapan Zevri Bingül hocamıza yönetim kurulumuz bir ziyaretde bulundu. Sayın Bingül ile daha çok Türkiye’de özellikle de Eskişehir’in eğitim meseleleri etrafında bir hayli faydalı ve verimli bir sohbet gerçekleştirildi.