Türk Ocakları Erzurum Şubesince düzenlenen Hukuk Devleti konulu panel büyük ilgi gördü. Panel Yöneticiliğini Türk Ocakları Erzurum Şube Başkanı Av. Nizam Işık’ın yaptığı panele konuşmacı olarak Erzurum Barosu Başkanı Av. Faruk Terzioğlu, Av. Ercüment Şenol ve Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Engin Saygın katıldı. Panelistler, temel hak ve hürriyetler, hukuk ve demokrasi, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti/kanun devleti arasındaki fark konularında dikkat çekici tesbitlerde bulundular. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği panelin sonunda dinleyicilerin soruları da panelistler tarafından cevaplandırıldı.