Eskişehir Türk Ocağı geleneksel Perşembe Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu, İstanbul Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Bekir Günay idi. Tür Dış Politikasında Türk Dünyası” başlıklı konuşmasında sayın Günay özetle şunları söyledi:

“ Türkiye’nin dış politikasını izaha, Türk dünyası tabirinin hudutlarını belirleyerek başlamalıdır. Türk dünyası denilince ilk akla gelen yer Ortaasya’dır. Halbuki burası Türk dünyasının sadece bir parçasıdır. Bu kavramın içine Avusturalya’dan ABD’ye kadar dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Türkler de dahil edilmelidir. Dolayısıyla dış politika tanımındaki Türk dünyasını geniş tanımlayıp strateji ona göre kurulmalıdır.
Türk dış politikası dört evrede mütalaa olunmalıdır. 
Atatürk dönemi Türk dış politikası
İnönü dönemi Türk dış politikası
Özal dönemi Türk dış politikası
Akparti dönemi Türk dış politikası

Bu dönemlendirme içinde İnönü devri, bağımsızlıktan bağımlılığa geçişi temsil eder ve tesirleri günümüzde de devam etmektedir. Özal dönemi Türk dünyasına dönük en akıllıca açılımların düşünüldüğü fakat donanımlı eleman sıkıntısından dolayı tatbik sahası olmayan bir dönem olmuştur. Akparti dönemini ise hal-i hazırda devam eden bir periyot olduğu için sonuçlarının değerlendirilmesi henüz mümkün görünmemektedir. Teorik olarak başarılı görünen bu devir, şimdilik kaydıyla hedeflerin çok uzağında görünmektedir. Hükümet dış politikayı tahkim için sivil toplum örgütlerini daha etkin kılmalı, devletin nüfuz edemediği yerlere bu guruplar aracılığıyla girmenin yollarını aramalıdır. Kırım meselesinde devletin hazırlıksız olduğu ve yapabileceklerinin ne kadar sınırlı olduğu ortaya çıkmış, kamuoyu ve uluslararası desteğin önemi bir kez daha anlaşılmıştır.”

Bekir Günay’ın sorulara verdiği cevapların ardından sohbet, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın teşekkür konuşması ile sona erdi.