Türk Ocakları Derneği Kırıkkale Şubesi’nin genel kurul toplantısı için 18.01 2014 tarihinde YenidoğanMh. Turgut Reis Cd. No:19 Kırıkkale adresinde yapılan olağan toplantıda 55 üyeden 32 üyenin katılımı ile (üyelere gazete ilanı ile tebligat yapılmıştır) çoğunluğun bulunduğu tespit edilmesi ve toplantı yeter sayısının olduğunun belirlenmesi üzerine divan başkanlığına Tuncay ERDURAN katip üyeliklere Yusuf YAPAR ve Mustafa MEYDAN seçilmiş ve divanın yerini alması ile toplantıya başlanmıştır.
Gündem gereği yönetim kurulu başkanı tarafından faaliyet raporu okundu. Geçmiş yönetim ibra edildi. Denetim kurulu tarafından okundu ve oybirliği ile denetleme kurulu ibra edildi.
Yönetim ve denetim kurulu seçimlerine geçildi.

Yönetim Kurulu (Asil)Dr. Halil Murat ÜNVER (Başkan) Doç.Dr. Hasan YAYLI Ercihan ÇAKMAK (Başkan Yrd.) Murat YILDIRIM (Sayman) Tuncay ERDURAN Şevket ÖZSOY(Sekreter) Taki KAPLAN

Yönetim Kurulu (Yedek)Mustafa MEYDAN Ahmet ERDAL Yusuf YAPAR Recep İÇİN Mevlüt DEMİRÖZÜ Ziya BEYGO Osman KARA Denetleme Kurulu (Asil) Mehmet AL(Başkan) Adil YILDIRIM Ahmet ÖZMEN

Denetleme Kurulu (Yedek)Süleyman DOĞRU Tuğrul GEYLANİ Ahmet VARLI

Büyük Kurultay DelegeleriDr. Halil Murat ÜNVER Doç.Dr. Hasan YAYLI Ercihan ÇAKMAK

Toplantı sonunda yukarıda adı ve soyadı yazılı kişiler teklif sonucu oylanarak oybirliği ile SEÇİLMİŞLERDİR.
Gelecek dönem bütçesi okundu. Oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda söz almak isteyen olmadığından 17:30’da sona ermiştir. 18.01.2014.

Tuncay ERDURAN                               Yusuf YAPAR                            Mustafa MEYDAN
Divan Başkanı                                         Üye                                                Üye