Metin BOŞNAK – haberiniz.com

Milletlerin birbirinden farkı, bireylerin birbirlerinden farkına benzer. 

Farklı hasletleri, farklı meziyetleri, farklı zaafları vardır.

İklimden, coğrafyasına, tarihsel tecrübesine kadar bir sürü etken milleti şekillendirir.

Bir milletin her bireyi aynı ileri ya da geri düzeyde değildir.

Millet dediğimiz bireylerin toplam hasletlerinin birikiminin ortalamasını ifade eder.

Bazı milletler natürel yaşamakta direnir, bazıları kültürel aşamaya terfi eder.

“Natürel” derken “organik” anlamında değil,Allah’ın verdiğine fazla bir şey ya da hiçbir şey katmamış olmak anlamındadır. 

Toprakta kendi başına biten ile toprağa ekilenin farkı gibi.

“Kültürel” deyince de kastımız ille de sanattan ibaret değildir.

Çevresini ve çevreden aldıklarını şekillendirme bilinci, dönüştürme unsurları kültürün yönünü ifade eder.

Kültür Allah’ın verdiklerini insanın bireysel ve millet olarak artı ve eksilere dönüştürme yetisidir. 

Doğal olanın ötesinde, doğanın yeniden düzenlenmesini ve terkiplerini ifade eder.

Irkların biyolojik genetiği mesele değildir; asıl olan kültürel genetiktir.

Kimsenin içine doğduğu ırkı, dili, aileyi, ülkeyi seçmediğini biliyoruz.

İnsanlar arasında üstünlük ancak “takva” iledir. 

O takva da dünyada Allah’ı mutlak hâkim olarak görerek yaşamakla olur.

Yani inancımız açısından ırkların sadece ırk olmasından dolayı üstünlüğü yoktur.

Mehmet Akif’in “ırkıma yok izmihlal” demesi onu ırkçı yapmaz.

Dahası teknolojik gelişmişlik ruhen ve ahlaken gelişmişlik anlamında gelmez.

Milletlerin takva ölçüsüne bakmak, ise evvela Allah’ın sonra da tarihin işidir.

Tarih insanların insanlar açısından değerlendirmeleri içerir; yani geçmişin kayıtlandırılmasıdır.

Takva ise, Allah’ın mutlak anlamda Allah’ın bileceği ve ahirete yönelik kayıtları ifade eder.

O nedenle, ırkların üstünlüğüne dair İslam’da bir kayda rastlanmaz.

Ancak bireylerin, milletlerin Allah’a yakınlığı ölçü olarak alınır.

Ne ırk ne ırkçılığa dayalı üstünlük Türk-İslam algısında yoktur.

(Sırf erkek olduğu için kadından üstün olmak algısı olmadığı gibi)

Öte yandan…

Bunları söylerken atların vs. ırklarını da yüceltmeye devam ederiz.

Demek ki hayvan ve bitki âleminde ırk konusu önemlidir.

Ancak insanlar söz konusu olunca ırk farklı bir ideolojik söyleme tabi oluyor.

Ve sorunun temelinde ırk kelimesini biyolojiye indirgememiz yatıyor.

Hayvan türlerinde ırkın önemi insanların onları kullanımlarıyla doğru orantılıdır.

Yani insanların hizmetinde ne kadar olduklarına bakılırsa, hayvanların “asaleti söz konusu olur.

Devamı: http:www.haberiniz.com.tr/yazilar/koseyazisi87528-Millet_Olmak_Bilinci.html