Yönetim kurulumuz Şehrimize yeni atanan Milli Eğitim ve Gençlik Spor İl Müdürlerine  hayırlı olsun nezaket ziyaretinde bulundu.

Millî Eğitim Müdiresi sayın Pervin Töre ile Eskişehir’de okulların, okullaşmanın durumu, yeni dönem kayıtları konuşuldu.

Pervin hocanın ilettiği bilgiler Eskişehir Millî Eğitimi bakımından ilgi çekici ve heyecan verici idi. Özellikle şu anda müsait olan okulların hemen tam güne geçirilecek olması, okul kayıtları esnasında yaşanan kargaşaları önlemek bakımından kayıtların kur’a usulüyle yapılmasının düşünülmesi, çevre okullarıyla merkez okulları arasında; uygulama, öğretmen ve imkan bakımından herhangi bir farkın bırakılmaması gibi ve bunlara ilave edilecek birçok konuda yapılması düşünülenler heyecan verici idi.

Sayın Töre’nin anlatımından Eskişehir’in meselelerine hemen vakıf olmuş ve işin içine girmiş, tecrübeli işine hakim ve başarılı bir idareci olduğu kanaatiyle ; Eskişehir’in millî Eğitim konularında devamlı temas halinde olmak ve gerekirse Türk Ocağı ve Millî Eğitim Müdürlüğü arasında projeler, çalışmalar yapılması temennisiyle ve Ocağımızın 110.yıl hediyesinin takdimiyle vedalaşıldı.

Keza, Tunceli’den şehrimize Gençlik Spor il Müdürü olarak henüz yeni atanan Abdülselam ER beye yapılan hayırlı olsun ziyaretinde de; şehrimize özellikle üç üniversite ve açık öğretim olması sebebiyle gençlik meselesinin Türkiye’nin başka yerlerine kıyasla ayrı önemi haiz olduğu ifade edildi. Diğer şehirlere kıyasla şehrimizde yurt yatak sayısının fazla olmasına rağmen geçtiğimiz sene ciddi sıkıntıların yaşandığı ve maalesef öğrencilerimizin bir kısmının çok yüksek ücretlerle “Apart”larda kalmak mecburiyetinde kaldığı, imkanlar ölçüsünde içinde bulunduğumuz yıl çözümler geliştirilmesi vurgulandı. Yine şehirde üniversiteli ve liseli gençlerin çok olması sebebiyle gençlik merkezlerinin diğer illere kıyasla daha önemli olduğu sayılarının ve buradaki eğitim çalışmalarının arttırılması üzerinde duruldu. Ve yine gerektiği takdirde Ocağız ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında Milli Kültürümüz ve değerlerimiz istikametinde gençlik faaliyetlerinin yapılması konusunda mutabık kalındı. Diğer bir konu da Türkiye’de bir türlü halledilemeyen ilk okul çağından itibaren çocuklarımıza sistemli spor yapma anlayışının bir türlü kazandırılamaması üzerinde duruldu. Bu konuda Gençlik Spor ve milli Eğitimin irtibatlı çalışması üzerinde duruldu. Sayın İl Müdürünün göreve başlamış olduğu kısa süre içerisinde teşkilatını tanıdığı, mensuplarıyla önemli münasebetler kurduğu ve Eskişehir’deki gençlik Spor yapılanmasının eksik ve doğrularının tespit konusunda isabetli çalışmalar yaptığı görüldü. Sık Sık bir ayaya gelmeye, ortak çalışmalar yapma ümit ve temennisiyle Sayın Abdülselam ER Bey’e Ocağımızın 110. Yıl hediyesi takdim edilerek vedalaşıldı.