Konu: “Başbuğ Türkeş”

Konuşmacı: Şükrü ALNIAÇIK

Tarih: 5 Nisan 2014 Saat: 14.00

Yer: Türk Ocakları Genel Merkezi