OSMANİYE TÜRK OCAKLARI VE AGAMDER İN GELENEKSEL KAHVALTILI SOHBETİNİN KONUĞU; OKÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ÜBEYLİ’ idi;

11 Mayıs Pazar günü dernek salonunda kahvaltı ile başlayan geleneksel kahvaltılı sohbette duanın ardından Türk Ocakları Osmaniye şube başkanı Mehmet ÇETİNKAYA açış konuşması yaptı. İnanç ve milli kültürümüzde olmamasına rağmen yerleşmiş bir gelenek olduğu için anneler günü nedeniyle annelerimize minnet ve hürmetlerini belirten ÇETİNKAYA , Ocak faaliyetleri hakkında bilgiler aktararak değerli hocamız Prof. Dr. Mustafa ÜBEYLİ ye katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Basın mensuplarına ve kıymetli katılımcılara ilgileri için teşekkür eden başkan ÇETİNKAYA , gelecek faaliyetlerde buluşmayı dileyerek , sözü AGAMDER başkanı Av Selahattin ARPACI ya verdi.  AGAMDER başkanı ARPACI; kurs ve 24 Mayıs 2014 Cumartesi Orman İşletme müdürlüğü Türk Ocakları ve Türk Eğitimsen iş birliği ile yapılacak Zorkun yayla yolu Ağaç dikme programını anlattı ve Osmaniyelileri davet etti.
Prof. Dr. Mustafa ÜBEYLİ’nin NÜKLEER ENERJİ VE TÜRKİYE konulu sunumu oldukça doyurucu idi.
Prof. Dr. ÜBEYLİ;“Dünyada şu an 435 nükleer reaktör elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Bunların 104 tanesi ABD’de, 58 tanesi Fransa’da, 48 tanesi Japonya’da, 33 tanesi Rusya Federasyonu’nda, 23 tanesi Güney Kore’de, 21 tanesi Çin’de, 21 tanesi Hindistan’da ve 19 tanesi Kanada’da bulunmaktadır. 31 ülke nükleer reaktörlerden elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmektedir ve dünya elektrik enerjisi üretiminin %67’si fosil yakıtlardan, %16’sı hidroelektrik santrallerden, %14’ü nükleer santrallerden, %3’ü ise yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır” dedi.
Prof. Dr. Mustafa ÜBEYLİ ;  “Enerjinin önemli ve uluslar arası siyasette belirleyici olduğunu, bu anlamda nükleer  enerji den yeterince yararlanmamız için nükleer santraller kurulmalıdır” diye belirtti.
Nükleer santrallerin risklerinden de bahseden Prof. Dr. ÜBEYLİ; reaktörde harcanan atık yakıtlar son derece ileri yöntemlerle zırhlanmakta ve özel yeraltı depolarında korunmakta olduğunu ve bu atık yakıtlarda bulunan çok değerli izotopların ileride yakıt olarak değerlendirileceğini belirtti.

TÜRKİYE’DEKİ DURUM
Ülkemizde şu an elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kurulu bir nükleer reaktör yoktur.
Ülkemizde, elektrik enerjisi üretiminin %60’ı fosil yakıtlardan, %35’i hidrolik kaynaktan, %4.5’i rüzgar, %0.5’i ise jeotermal kaynaktan elde edildiğini ifade eden Prof. Dr. ÜBEYLİ; sonuçlar ve değerlendirme bölümünde,
Nükleer enerji en temiz ve çevreci enerji kaynaklarındandır.
Birim kütle başına en yoğun enerjinin sağlandığı enerji nükleer enerjidir.
Tüm gelişmiş ülkeler nükleer enerjiden yararlanmaktadır.
Nükleer teknoloji ileri teknoloji olup pek çok mühendislik alanında yüksek standartların uygulanmasını zorunlu kılar. Bu da teknolojik gelişime çok büyük katkı sağlar.
Nükleer enerji mevcut uranyum kaynakları ile bile yüzlerce yıl dünyanın elektrik enerjisi üretimini karşılayabilir
Nükleer izotopları tarımdan tıpa, malzeme araştırmalarından uzay araçlarına kadar onlarca farklı alanda kullanılmaktadır.
Nükleer enerji kullanımı doğalgaz, kömür ve petrole olan bağımlılığımızı ciddi oranda azaltacaktır.
Nükleer Enerji ile ilgili önyargılar kırılmalı, TÜRK MİLLETİ bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir, diyerek sözlerini tamamladı.

Toplu resim çekilmesiyle program sona erdi.