Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu kapsamında “Osmanlı Beyliği (1299-1453)” sempozyumunu 2-4 Kasım tarihlerinde Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

               Kültür Bakanlığı, Eskişehir Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi (AÜ) TÜDAM’ın da katkılarıyla AÜ Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Oda Konseri Salonu’nda düzenlenecek.

               Programın açılış konuşmaları Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i temsilen TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Feridun Emecen, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâmil Çolak, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker ve Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Haşim Şahin tarafın yapılacak.

               Oturum başkanlığını Cüneyt Kanat’ın yapacağı açılış oturumunda Prof. Emecen Osmanlı Beyliği’nin Kuruluşu,  TÜBA Şeref Üyesi ve 2018 Uluslararası Akademi Ödülü Sahibi Prof. Dr. Gabor Hamza ise The Concept of The Ottoman Principality çağrılı konuşmacı olarak yer alacaklar.

               Üç gün süresince toplam dokuz oturumun düzenleneceği sempozyumda; Osmanlı Beyliği Döneminde Kültürel Ortamdan Erken Osmanlı Tarihinde Üstü Örtülmüş Taht Oyunlarına, Kuruluş Efsanesi: Evliya Çelebi Anlatısında İlk Osmanlılardan Beylikler Dönemi Mesnevilerinde Duygular ve Anne Kültüne değin 35 konu başlığı 37 bilim insanı tarafından detaylandırılacak.