Ruslar Türk Tarihinin büyük ismi; Umumî Türk Tarihinin kurucusu; Başkurdistan’ın son Cumhurbaşkanı, dava ve mücadele adamı; büyük Türk Ocaklı, abidevî Türk Yurdu dergimizin yazarlarından; 3 Mayıs 1944’de zindanlarda yatanlardan Ord. Prof. Dr Zeki Velidî Togan’ın Petersburg Devlet Üniversitesinin bahçesindeki büstünü “Nazilerle görüştüğü” iddiasıyla kaldırdı.

Rus’un; İvan’ı, Petro’su, Stalin’i ve Putin’i aynı. Ezeli Slav siyaseti kişilere ve yönetim tarzlarına göre değişmiyor!!!