Ali BADEMCİ – ulkucukadro.com

Türk Ocakları 102 yaşında. Devletimizin en gaileli zamanında kurulmuş ve İmparatorluk şuuru ile yoğrulmuş sağlam bir mayaya sahiptir. Bu yönü ile bu kutsal Ocağın Cumhuriyeti kuran sağlam iradenin sahibi olduğunu söylemek hiç de yanlış değildir. Ne yazık ki İmparatorluk gibi bir unsurlar oluşumunda hangi menşeden gelirse gelsin o günün şartları içinde hiç kimsenin dikkatini çekmeyen ırkçılık imaları 1950’li yıllardan sonra “Siz Türk Ocağı dersiniz başkaları da başka ocak der” gibi yanlış bir görüşe saplanmışlardır. Hâlbuki Türk Ocakları devasa bir İmparatorluğun vaki görüşlerle dağıtılmak istenmesi gibi bir düşmanlar kumpanyasında birleştirici bir amaç taşıyordu. Çünkü hiçbir Osmanlı “Türk Olmak” gibi bir duygudan alınmıyor ve kendini aşağılanmış saymıyordu. Doğrusu da bu idi ve hiçbir şekilde ne o zamanki ricâlde ne de “Cumhuriyeti kuran yüce irade” mensuplarında böyle bir eğilim bulunmuyordu. Bu sebeple “Kan”dan bahseden “İstiklâl  Marşımız”ın yazarını kimse kimlik sebebiyle sorgulama gibi aşağılık bir duyguya kapılmamıştı.

Türk Ocaklılar, 9 yıl süren Türk Devleti’nin varlık-yokluk savaşlarında bu bakımdan çok büyük görevler icra etmişlerdir. Cumhuriyetin 10.yılında, Gazi Mustafa Kemal’in kendi kurucusu ve yegâne sahibi olduğu CHP ile Türk Ocakları’nı birleştirmesi, onun Ocağa ne kadar büyük bir kıymet verdiğinin göstergesiydi. Öyle uydurulan hayali hikâyeler ve Cumhuriyet’in fikir değiştirmesi gibi muğlak eğilimlerle hiç mi hiç ilgisi yoktur. Mustafa Kemal; 2.Dünya Savaşı ortamında, yani çok daha sonraları icat edilen bühtanı, hayatında duysaydı belki partisinin adını bile “Türk Ocağı Partisi” olarak değiştirirdi. Çünkü Mustafa Kemal, bu dünyadan göçene kadar ve hiçbir şekilde Türk Ocaklıları yanından ve çevresinden uzaklaştırmamıştır. Halkevleri de bu Ocağın alternatifi değil şubesi amacıyla teşkil edilmiştir. Yani Türk Ocakları, Devlet ve CHP’nin sahibi konumuna getirilirken Halkevleri bu görüşün “Gençlik Kolları” görünümünü aşamamıştır. İşte bu sebeple 102 yaşında ihtiyar bir genç olan Türk Ocakları 100’ü aşkın şubesi ile dimdik ayakta dururken gençlik kollarının yerinde yeller esmektedir.

Devamı: http:www.ulkucukadro.com/2014/04/turk-ocaklari/