Sivil Toplumla ilişkiler il müdürü Nihat Bahar bey ve Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Ahmet Oğuz bey Başkanımız Prof. Dr Nedim Ünal beye nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaret esnasında Türkiye’de dernekler, derneklerin işleyişi, sivil toplum anlayışının içinde bulunduğu durum ve Nüfus Vatandaşlık konusundaki gelişmeler; Pasaport, ehliyet, kimlik değişimleri ; Mernis Projesi bunların hayatımıza ve toplum yapımıza getirdiği kolaylıklar konusunda iki il müdürü ile başkanımızın arasında verimli bir fikir alış verişini içine alan bir sohbet yapıldı.